ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales Department

For any sales question you need to ask about our hosting, domains, SSL and all other Pre-sales questions you need to know we are here to help. (30 minutes response time)

 Billing Department

For any questions, issues you face during payments or with your account payment details we are here to help. (30 minutes response time)

 Support Department

Technical support question regarding your accounts and all other technical issues you face we are here to help. (1 hour response time)

 Website Transfers

Need help transferring your website over to us? We are here to help you transfer it hustle free, send a ticket and get response within 1 hour sometimes we are faster than that.

Powered by WHMCompleteSolution